Το εργαστήριο ανθοκομίας

 Σ
το εργαστήριο ανθοκομίας καλλιεργούνται τόσο λαχανικά όσο και καλλωπιστικά φυτά. Η επιλογή των λαχανικών που καλλιεργούνται γίνεται ανάλογα με την εποχή. Επίσης καλλιεργούνται και λαχανικά εκτός εποχής στο θερμοκήπιο του σχολείου μας. Έτσι οι μαθητές μας με βιωματικό κυρίως τρόπο, διδάσκονται τα στάδια ανάπτυξης των φυτών (βλάστηση, άνθηση, επικονίαση, καρπόδεση), τις μεθόδους προετοιμασίας του εδάφους (όργωμα, λίπανση) τους τρόπους πολλαπλασιασμού (σπορά, μοσχεύματα) και τις διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες (μεταφύτευση, ξεβοτάνισμα, άρδεύση, φυτοπροστασία).