ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

1.       Προσέλευση όλων των εκπαιδευτικών, εκτός των εφημερευόντων, μέχρι τις 08:15 π.μ. Προσέλευση εφημερευόντων 07:50 - 08:00.

2.       Η πόρτα της εισόδου Ανδριτσαίνης είναι πάντα κλειδωμένη με ευθύνη όλων των εκπαιδευτικών και του υπολοίπου προσωπικού του σχολείου, και έλεγχο από τους εφημερεύοντες. Το ίδιο και η πόρτα της οδού Καστανίτσης. Η είσοδος των εκπαιδευτικών γίνεται από την πόρτα της οδού Ανδριτσαίνης.

3.       Οι εκπαιδευτικοί μετά το τέλος των μαθημάτων τους ή στα κενά τους δεν αποχωρούν από το σχολείο χωρίς την άδεια της διεύθυνσης του σχολείου. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της τελευταίας ώρας βοηθάνε τους εφημερεύοντες και δεν αποχωρούν από το σχολείο αν δεν φύγουν όλοι οι μαθητές.

4.       Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν να έχουν μαζί τους απουσιολόγιο, βιβλίο ύλης και κλειδιά της αίθουσάς τους πριν πάνε στον χώρο συγκέντρωσης των μαθητών. Ο φάκελος με το απουσιολόγιο  και το βιβλίο ύλης επιστρέφεται κάθε ώρα στο γραφείο των καθηγητών.

5.       Με το κτύπημα του κουδουνιού, είτε για προσευχή είτε μετά τα διαλείμματα, οι μαθητές συντάσσονται στις γραμμές τους ανά τμήμα με ευθύνη των εκπαιδευτικών που έχουν μάθημα την συγκεκριμένη ώρα.

6.       Για τα προβλήματα που συμβαίνουν στην τάξη υπεύθυνος είναι ο εκπαιδευτικός της κάθε ώρας.

7.       Η άνοδος στις τάξεις γίνεται ως ακολούθως: τα τμήματα Κεραμικού, Ανθοκομίας, Ραπτικής και Μαγειρικής από τις σκάλες δίπλα στο ασανσέρ, τα τμήματα Ξυλουργικού και Υδραυλικού από τις άλλες σκάλες, με την σειρά που αναφέρονται.

8.       Οι εκπαιδευτικοί δεν δέχονται στην τάξη τους μαθητές από άλλα τμήματα εκτός αν συντρέχει λόγος, έχει ενημερωθεί και έχει συμφωνήσει η διεύθυνση του σχολείου.

9.       Απαγορεύονται τα κινητά στο σχολείο για τους μαθητές. Τα συγκεντρώνει την πρώτη ώρα εκπαιδευτικός που ορίζει ο διευθυντής.

10.       Οι εκπαιδευτικοί στην σύνταξη είναι μπροστά ή πίσω από το τμήμα τους, κατά την είσοδο στις τάξεις είναι κοντά στους μαθητές τους και τους εποπτεύουν. Το ίδιο και όταν βγαίνουν για διάλειμμα και τους συνοδεύουν μέχρι την αυλή και μέχρι τις καθορισμένες θέσεις αναχώρησης. Επίσης, φροντίζουν, 5 λεπτά πριν το τέλος της 6ης ώρας, να κλείνουν τα παράθυρα και να φροντίζουν για την τακτοποίηση του χώρου.

11.       Όταν υπάρχει πρόβλημα υγείας σε μαθητή, ενημερώνεται η σχολική νοσηλεύτρια. Από το έντυπο η σχολική νοσηλεύτρια ενημερώνει τον διευθυντή. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο εκπαιδευτικός είτε μέσω του κινητού είτε με όποιο τρόπο μπορεί, χωρίς να .αφήσει τα παιδιά του, ενημερώνει τον διευθυντή. Το ίδιο ισχύει και για τους εφημερεύοντες στα διαλείμματα.

12.       Κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί μόνος του στο σχολείο (και στο κυλικείο), εάν δεν συνοδεύεται ή εποπτεύεται από εκπαιδευτικό.

13.       Κανένας μαθητής δεν παίρνει εργαλεία, υλικά ή αντικείμενα από τους χώρους των εργαστηρίων ή των τάξεων. Υπεύθυνοι για αυτό είναι οι καθηγητές των τάξεων και εργαστηρίων.

14.       Ανοιγμα της εισόδου Καστανίτσης στις 8:00 π.μ. Το άνοιγμα και το κλείσιμο της εισόδου γίνεται με ευθύνη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών και ενός εκ των Ε.Β.Π. Στο σχόλασμα την πόρτα ανοίγει ένας εκ των εφημερευόντων μαζί με το Ε.Β.Π.

15.       Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί στα διαλείμματα, παραμένουν στις θέσεις εφημερίας που έχουν καθοριστεί από τη διεύθυνση του σχολείου (6 έως 8 θέσεις) με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

16.       Ο ελάχιστος αριθμός εφημερευόντων καθορίζεται σε 6 εκπαιδευτικούς μέγιστος 8. Εάν κάποιος εξ αυτών απουσιάζει, τότε ο υπεύθυνος εφημεριών ορίζει αναπληρωτή τηρώντας παράλληλα πίνακα κατάστασης έκτακτης αναπλήρωσης.

17.       Σε γιορτές, εκδηλώσεις, επετείους, εκδρομές και δραστηριότητες, σε χώρους μέσα ή έξω από το σχολείο, δεν ισχύει το πρόγραμμα εφημεριών αλλά ορίζονται από τη Διεύθυνση του σχολείου υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για συγκεκριμένες ομάδες μαθητών.

18.       Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου οφείλουν να ενδιαφέρονται για το σύνολο των μαθητών, ανεξάρτητα από την ομάδα που έχουν αναλάβει, και να είναι ευέλικτοι σε έκτακτες τροποποιήσεις.

19.       Στις εκδηλώσεις-εκδρομές δεν υφίστανται ωράρια με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας εκείνης, αλλά όλοι συμμετέχουν στην δραστηριότητα αυτή μέχρι την πλήρη αποχώρηση των μαθητών.

20.       Όταν κάποιος απουσιάζει για τον οποιοδήποτε λόγο υποχρεούται να ενημερώνει ΜΟΝΟ τον Διευθυντή. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρείται αδικαιολογήτως απών.

21.       Οι εφημερεύοντες εφημερεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και όχι μόνο στα διαλείμματα, εκτός από τις ώρες διδασκαλίας τους. Γι' αυτό και οι εφημερίες μπαίνουν σε μέρες που υπάρχουν κενά στους εκπαιδευτικούς και όχι σε πλήρες 6ωρο πρόγραμμα. 

22.       Βασικός στόχος των εφημερευόντων στα διαλείμματα είναι η ασφάλεια των μαθητών που επιτυγχάνεται με την πρόληψη των επεισοδίων, προβλημάτων υγείας μαθητών κλπ. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεχή επαγρύπνηση και την επικοινωνία με τους μαθητές, καθώς επίσης και με τη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των μαθητών.

23.       Η μπάλα στο σχολείο απαγορεύεται σε όλα τα διαλείμματα.

24.       Κατά τη διάρκεια της εφημερίας απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και από τους εκπαιδευτικούς.

25.       Ο πρώτος στην κατάσταση εφημερίων ( ο εφημερεύων της πόρτας) κατεβαίνει με τους μαθητές του 3 λεπτά πριν για να χτυπήσει το κουδούνι.

26.       Στο σχόλασμα, αν κάποιο σχολικό αργήσει, παραμένουν όλοι οι εφημερεύοντες στο χώρο αναχώρησης των μαθητών, έστω και αν έχει φύγει το δικό τους σχολικό. Επίσης οι εκπαιδευτικοί της τελευταίας ώρας παραδίδουν τους μαθητές τους στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς στην αυλή στον προκαθορισμένο χώρο του κάθε δρομολογίου.

27.       Μετά την αναχώρηση των σχολικών το μεσημέρι, όλοι οι εφημερεύοντες ενημερώνουν στο γραφείο τη διεύθυνση του σχολείου για πιθανά προβλήματα και μετά αποχωρούν.

28.       Όλοι οι εκπαιδευτικοί που είχαν μάθημα την τελευταία ώρα θα αποχωρούν μετά την αποχώρηση όλων των μαθητών.

29.       Στην τουαλέτα, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, υπεύθυνος είναι ο εφημερεύων της πόρτας του ισογείου και μόνο αυτός.

30.       Το ασανσέρ χρησιμοποιείται μόνο με την συνοδεία εκπαιδευτικού υπό την προϋπόθεση αδυναμίας μετακίνησης εκπαιδευτικού ή μαθητών από τις σκάλες.

31.       Υπεύθυνοι για τα πράγματα (τσάντες, ρούχα κ.λ.π) των μαθητών είναι οι εκπαιδευτικοί που τους έχουν κάθε ώρα.

32.       Αν την ώρα του μαθήματος είναι απαραίτητη η τουαλέτα για κάποιον μαθητή, ο εκπαιδευτικός εποπτεύει τον μαθητή που πάει στην τουαλέτα με ανοιχτή την πόρτα και συγχρόνως την τάξη του, δεδομένου ότι οι τουαλέτες είναι το τέλος του διαδρόμου, άρα στο οπτικό πεδίο του εκπαιδευτικού.

33.       Ολες οι αίθουσες που κλειδώνουν (εργαστήρια, πληροφορική, αίθουσες μουσικής και καλλιτεχνικών, γυμναστήριο, αίθουσα βίντεο, αίθουσα νοσηλείας) στα διαλείμματα και στο σχόλασμα κλειδώνονται από τον εκπαιδευτικό που κάνει χρήση της αίθουσας.

34.       Σε όλες τις αίθουσες και στους διαδρόμους είναι αναρτημένο το ωρολόγιο πρόγραμμα.

35.       Στα εργαστήρια, οι κανόνες ασφάλειας του κάθε εργαστηρίου είναι αναρτημένοι σε εμφανές σημείο.

36.       Στα εργαστήρια επιτρέπεται να υπάρχει χαμηλή μουσική με ευθύνη του εκπαιδευτικού.

37.       Τα εργαστήρια και οι τάξεις αφήνονται καθαρά και τακτοποιημένα μετά το μάθημα χωρίς υλικά εργαστηρίων, μαθημάτων στους πάγκους, στα θρανία, τις έδρες και το πάτωμα.

38.       Σχετικά με τη υγιεινή, φροντίζουμε οι μαθητές μας να πλένουν συχνά τα χέρια τους, ιδιαίτερα πριν τα μικρογεύματα στο μεγάλο διάλειμμα (09.45).

39.       Τα παιδιά στην τάξη έχουν τα απαραίτητα (τσάντα, μολύβια κλπ) και κάθονται στις καρέκλες, εκτός και αν έχουν άλλη δουλειά με τον εκπαιδευτικό.

40.       Σε περίπτωση επιληπτικού επεισοδίου σε μαθητή γίνεται άμεση παρέμβαση από την σχολική νοσηλεύτρια, τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και τους εκπαιδευτικούς εφημερίας. Άμεσα ενημερώνεται και ο Διευθυντής του σχολείου.

41.       Σε περίπτωση που απουσιάζει η σχολική νοσηλεύτρια, υπεύθυνοι για παροχή πρώτων βοηθειών σε μαθητή είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας.

42.       Σε περιπτώσεις σεισμού ή πυρκαγιάς εφαρμόζεται το σχέδιο έκτακτης αποχώρησης των μαθητών από τις τάξεις, όπως αυτό έχει διατυπωθεί και είναι ανηρτημένο στον Πίνακα Πάγιων Οδηγιών του σχολείου.

43.       Σε περίπτωση βροχής, η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών από το σχολείου γίνεται από την κεντρική είσοδο του νεοκλασικού κτηρίου της οδού Καστανίτσης.

44.       Σε όλα τα διαλείμματα, οι πόρτες από την αυλή προς το νεοκλασικό κτήριο είναι πάντα κλειστές με ευθύνη των εφημερευόντων.

45.       Καθημερινά, με ευθύνη της υποδιευθύντριας Β’, σε συνεργασία με το ΕΒΠ, συντάσσεται κατάσταση με τη δύναμη των μαθητών ανά τμήμα, στην οποία εμφανίζονται οι παρόντες μαθητές της ημέρας, και παραδίδεται στον Διευθυντή του σχολείου.

46.       Η είσοδος των μαθητών που δεν έρχονται στο σχολείο με σχολικό λεωφορείο, αλλά για κάποιο λόγο τους φέρνουν οι κηδεμόνες τους, θα γίνεται πάντα από την οδό Ανδριτσαίνης.

47.       Η πιστή τήρηση του κανονισμού αυτού διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου και προφυλάσσει τους μαθητές από κάθε έκτακτο πιθανό επικίνδυνο συμβάν.

 

    ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ  

   Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ                                              Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

Υπογράφει ο Σύλλογος Διδασκόντων                          Υπογραφή Διευθυντή