ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 


ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά είναι σχολείο Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε αυτό εκπαιδεύονται παιδιά με νοητική υστέρηση, αυτισμό και λοιπά σύνδρομα. Το σχολείο λειτουργεί από το σχολικό έτος 2002-2003 μέχρι σήμερα και έχει την παρακάτω εξελικτική πορεία:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
2002-2003 Βλαχάκου και Σαλαμίνας 4, Πειραιάς Χατζόπουλος Αναστ. Αναπληρωτής Δ/ντής 1) Αρχική οργάνωση σχολείου και Εργαστηρίων
2) Εξεύρεση μαθητικού δυναμικού
2003-2004 Βλαχάκου και Σαλαμίνας 4, Πειραιάς Ασβεστάς Αναστ. Αναπληρωτής Δ/ντής  
2004-2005 Βλαχάκου και Σαλαμίνας 4, Πειραιάς Νανόπουλος Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Δ/ντής  
2005-2006 Βλαχάκου και Σαλαμίνας 4, Πειραιάς Νανόπουλος Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Δ/ντής  
2006-2007 Ανδριτσαίνης 10, Πειραιάς Νανόπουλος Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Δ/ντής 1) Μεταστέγαση σχολείου
2) Οργάνωση λειτουργίας του σχολείου στο νέο χώρο
2007-2008 Ανδριτσαίνης 10, Πειραιάς Φιλιάνου Ανδρονίκη  Διευθύντρια 1) Δημιουργία 2ου Εργαστηρίου Ανθοκομίας
2) Δημιουργία 2ου Εργαστηρίου Υδραυλικής
3) Εξοπλισμός εργαστηρίων Κεραμικής και Ξυλουργικής με χορηγίες ιδιωτών και από τα προγράμματα "ΔΑΙΔΑΛΟΣ" και "ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ"
2008-2009 Ανδριτσαίνης 10, Πειραιάς Φιλιάνου Ανδρονίκη, Διευθύντρια 1) Δημιουργία 2ου Εργαστηρίου Κεραμικής - Εγκατάσταση μεγάλου φούρνου κεραμικής
2) Δημιουργία 2ου Εργαστηρίου Ραπτικής
2009-2010 Ανδριτσαίνης 10, Πειραιάς Φιλιάνου Ανδρονίκη  Διευθύντρια  
Καρούμπης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Δ/ντής Δημιουργία από το Δήμο Πειραιά 8 επιπλέον αιθουσών στα δύο κτίρια του σχολικού συγκροτήματος για κάλυψη αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών
2010-2011 Ανδριτσαίνης 10, Πειραιάς Δαμασιώτου Ευτυχία, Αναπληρώτρια Δ/ντρια Υλοποίηση ιστοσελίδας από την εκπαιδευτικό κα Τρακαδά Αθανασία
2011-2012 Ανδριτσαίνης 10, Πειραιάς Καρούμπης Ευστάθιος     Διευθυντής 1) Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία-συνεργασία του με ιδιωτικούς φορείς με καινοτόμες δράσεις
2) Έναρξη σίτισης μαθητών με πόρους από τη σχολική κοινότητα
2012-2013 Ανδριτσαίνης 10, Πειραιάς Καρούμπης Ευστάθιος    Διευθυντής 1) Τακτική καθημερινή σίτιση μαθητών με πόρους από σταθερούς ιδιώτες χορηγούς
2) Δημιουργία 2ου Εργαστηρίου Ξυλουργικής
2013-2014 Ανδριτσαίνης 10, Πειραιάς Καρούμπης Ευστάθιος    Διευθυντής 1) Δημιουργία 2ου Εργαστηρίου Πληροφορικής
2) Ίδρυση & δημιουργία Εργαστηρίου Αυτόνομης Διαβίωσης
3) Δημιουργία Κλειστού Γυμναστηρίου με πλήρη εξοπλισμό
4) Οργάνωση 10 αιθουσών για διδασκαλία με χρήση διαδραστικών πινάκων
5) Δημιουργία αίθουσας τραπεζαρίας σίτισης μαθητών
6) Ίδρυση Εργαστηρίου                                           Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής
2014-2015 Ανδριτσαίνης 10, Πειραιάς Καρούμπης Ευστάθιος    Διευθυντής 1) Δημιουργία Εργαστηρίου Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής με χορηγία.
2) Δημιουργία ξεχωριστής προπονητικής αίθουσας μπάσκετ με τέσσερις μπασκέτες και ξύλινο δάπεδο.
3) Δημιουργία αίθουσας ψυχοκινητικής αγωγής.
2015-2016 Ανδριτσαίνης 10, Πειραιάς Καρούμπης Ευστάθιος     Διευθυντής Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κάθε μαθητή του σχολείου
2016-2017 Ανδριτσαίνης 10, Πειραιάς Καρούμπης Ευστάθιος     Διευθυντής  

2017-2018
Ανδριτσαίνης 10, ΠειραιάςΚαρούμπης Ευστάθιος     Διευθυντής