Σταθεροί Χορηγοί

 1. CREDIT SUISSE EMEA Foundation 
2. «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» Ανθρωπιστική οργάνωση αξιοποίησης περίσσιας τροφίμων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
3. Ινστιτούτο Προληπτικής-Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής
4. Βιομηχανία γάλακτος ΔΕΛΤΑ 
5. Αττικοί Φούρνοι Α.Ε.
6. Σούπερ μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.
7. Αικατερίνη Βαϊράμογλου, Ιδιώτης χορηγός
8. Βαφιαδάκη Φανή, Ιδιώτης χορηγός
9. Εταιρεία Αρτοσκευασμάτων ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
10. Colgate-Palmolive Hellas S.A
11. ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε
12. Ιδιωτική Εταιρία ALPHATRUST
13. Eλληνική Εταιρία Εστίασης Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε